Houten

De gemeente Houten ligt ten zuidoosten van de stad Utrecht en maakt onderdeel uit van het Kromme-Rijngebied. Houten heeft een oppervlakte van 5905 hectare en grenst aan de gemeenten  Nieuwegein, Utrecht, Bunnik en Wijk bij Duurstede. De Lek vormt de zuidgrens. Binnen de gemeente liggen vier kerkdorpen; Houten en 't Goy ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal, Schalkwijk en Tull en 't Waal ten zuiden ervan. Het brinkdorp Houten, dat al in de negende eeuw wordt vermeld, en het kasteeldorp 't Goy liggen op de hogere stroomruggronden. De lintdorpen Schalkwijk en Tull en 't Waal liggen in de lager gelegen komgebieden die in de twaalfde eeuw werden ontgonnen. De huidige gemeente is ontstaan per 1 januari 1962 door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Houten, Schalkwijk en Tull en 't Waal. Het is van oudsher een agrarische gemeente en met uitzondering van het dorp Houten is dat tot op de dag van vandaag zo gebleven.

In het begin van de jaren '70 werd Houten wegens zijn ligging nabij Utrecht en de spoorlijn naar Den Bosch aangewezen als groeikern. In 1979 startte de bouw van 10.000 woningen en is de bevolking gegroeid van circa 4.000 naar ruim 30.000 in 1996. In het kader van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra ('Vinex') bouwt Houten in totaal circa 7.400 nieuwe woningen. Op 2 april 1997 werd door staatssecretaris Tommel de eerste paal geslagen voor het eerste deelplan van de zeven nieuwe wijken van Houten. Met de bouw van de nieuwe woonwijken stijgt het inwonertal van Houten van circa 35.000 naar 50.000. Het grootste deel hiervan woont in het dorp Houten. In de andere drie kernen en in het buitengebied wonen ongeveer 4000 mensen, een aantal dat nauwelijks zal veranderen. Houten-Vinex wordt gerealiseerd ten zuiden van het huidige Houten, aan weerszijden van de spoorlijn.

In dit deel van Houten is, nabij de Rietplas, het weerstation gepositioneerd. Het zand dat uit deze plas gewonnen werd, is elders in Houten gebruikt voor het geschikt maken van de terreinen voor de woningbouw. De plas dient nu als recreatieplas en trekt zomers grote aantallen mensen die verkoeling zoeken. De locatie van het weerstation in op onderstaande figuur weergegeven. De positie van het station: 52°1'18.36" Noord -  5°11'32.52" Oost.

Deze pagina is vandaag 9 keer bekeken. Copyright Weerstation-Houten.nl 2007-2023 Webmaster Rene Zwolsman
Pagina geladen in 0.075 seconden